Indian Journal of Radiology & Imaging

List of office bearers for the years 2022-2024

Dr. Kesavadas C

Editor-in-Chief
Lakshmi, UP-IV/530 Yamuna Nagar, Sreekariyam Thiruvananthapuram-695017
Mobile : +91 9447 0470 02
Email :
chandkesav@gmail.com

Dr. Ankur Shah

Joint-Editor cum Secretary
G-803, Shilp Shaligram, Sarkari Vasahat Road, Gurukul Behind Ahmedabad one mall Ahmedabad - 380052
Mobile : +91 9825291945
Email :
drankur203@gmail.com